Penroseův trojúhelník

Penroseův trojúhelník je někdy označován jako nereálný, nemožný trojúhelník nebo také tribar.  Jedná se o pravděpodobně nejznámější nereálný obrazec neboli grafický paradox. Zobrazuje trojúhelník tvořený třemi hranoly či trámy, které k sobě leží v pravých úhlech. Což popírá hned několik zákonů euklidovské geometrie, kterou jsme se všichni učili ve škole. Jeden z nich říká, že součet všech úhlů v jakémkoli je vždy 180°, zatímco v tribaru je součet 270°. Když se na trojúhelník podíváme podrobněji, zjistíme, že spojení jednotlivých stran je nereálné. Ale při každém dalším pohledu můžeme najít novou interpretaci. Jiná definice popisuje tribar jako útvar složený ze série obdélníků v perspektivě.

Každý jednotlivý díl obrazu je správný a reálný, ale díky nesprávnému spojení jednotlivých reálných dílů vznikne nemožný objekt, respektive vznikne klamný dojem existence nemožného.

Penroseův trojúhelník je často součástí uměleckých děl. Poprvé se tribar objevil už v roce 1934 v díle švédského umělce Oscara Reutersvärda, který bývá nazýván „otcem nemožného objektu“. Za svůj život vytvořil více než 2,5 tisíce objektům, ale celosvětově známým se stal až v 80. letech 20. století.

V padesátých letech se tribarem nezávisle na Reutersvärdovi zabýval také matematik Roger Penrose, po němž později objekt získal jméno. Ten trojúhelník objevil na výstavě obrazů nizozemského grafika M. C. Eschera a pak sám začal vytvářet další paradoxní obrazy. Téma nemožných objektů ale zajímalo i jeho otce Lionela Penrose, který zkonstruoval nekonečné schodiště. Oba pak společně o tribaru publikovali článek v časopise Journal of Psychology.

Roger Penrose následně vytvořil i další nemožné obrazce Penroseův čtverec, pětiúhelník, šestiúhelník a osmiúhelník. Největším popularizátorem tribaru se ale stal již zmíněný M. C. Escher. Penroseův trojúhelník se ale objevuje i jako sochařské dílo například v Německu či Austrálii. Trojrozměrné objekty tvoří trojúhelník jen z určitého místa pohledu.

Více z této kategorie: « Pareidolie Pohybové klamy »

Staňte se našim fanouškem

Nejlepší optický klam

  • Bezhlavý hokejista
    Bezhlavý hokejista

    V tomhle chumlu trupů a končetin je na první pohled těžké se zorientovat, ale už na ten druhý vás upoutá bezprizorní helma bez pána. Měl některý fotograf takové štěstí nebo se spíše díváme na práci Photoshopu?

Náhodný optický klam

  • Zvířata sobě

    Zvířecí klamy - Zvířata soběSchopnost našeho mozku dodat věcem známý tvar nám v minulosti častokrát zachránila život. Pamatujete na Mlýn plný zvířat? A kolik zvířat vidíte na tomto obrázku?

 Cheap Jerseys 90