Zöllnerova iluze

Zöllnerova iluze nebo také Zöllnerova figura (někdy je psáno i jako Zollnerova) je jednou z klasických optických iluzí. Své jméno získala po svém objeviteli německém astrofyzikovi Johannu Karlu Friedrichovi Zöllnerovi. Svůj nález poprvé popsal v roce 1860 ve svém dopisu určeném jinému astrofyzikovi a badateli Johannu Christianovi Poggendorffovi, který by zároveň redaktorem časopisu Anály fyziky a chemie. A právě v tomto časopisu byla později zveřejněna také související Poggendorfova iluze, shodou okolností v kresbě, jejímž autorem byl právě Zöllner.

 Jedno ze zobrazení Zöllnerovy iluze se skládá ze série černých šikmých paralelních čar, které jsou křížem přetnuty řadou šikmých krátkých úseček, které směřují horizontálně na jedné a vertikálně na další čáře. To pak vzbuzuje dojem, že delší čáry nejsou rovnoběžné. Způsobujete to úhel, pod kterým jsou čáry protnuty úsečkami. Ten v pozorovateli vyvolává dojem, že jeden konec dlouhé čáry je k pozorovateli blíže než druhý.

Již zmíněná Poggendorfova iluze je podobná, protože se rovněž týká interakce mezi svislými a šikmými liniemi ve vnímání mozku. Tenké šikmé přímky jsou překříženy silnějšími pásky. To vytváří dojem, že po každém přerušení je černá čára poněkud posunutá, ale ve skutečnosti jsou to pravidelné rovnoběžné přímky, jen náš mozek se nechal oklamat.

Dalším souvisejícím jevem je Wundtova iluze, která byla poprvé popsána německým psychologem Wilhelmem Maximilianem Wundtem rovněž v 19. století.  Dvě rovnoběžky jsou protnuté šikmými čarami, takže se jeví jako deformované.

Dalšími souvisejícími jevy jsou Heringova iluze a Müller-Lyerova iluze.

Více z této kategorie: « Synestezie

Staňte se našim fanouškem

Nejlepší optický klam

  • Bezhlavý hokejista
    Bezhlavý hokejista

    V tomhle chumlu trupů a končetin je na první pohled těžké se zorientovat, ale už na ten druhý vás upoutá bezprizorní helma bez pána. Měl některý fotograf takové štěstí nebo se spíše díváme na práci Photoshopu?

Náhodný optický klam

  • Stěna z čar

    Jestliže chcete zmást návštěvy ihned po vstupu do vašeho obýváku, nechte si vyrobit tapetu s podobným fotomotivem. Černobílé čáry se na první pohled tváří značně opile, přesto jsou jejich rozestupy na okrajích obrázku stále totožné – úžasné, že?

 Cheap Jerseys 90